single.html

Shareholders Agreement, henkilöosakkaat-näkökulma

Sopimuspohja tehty henkilöosakkaiden näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiössä on vain muutamia henkilöitä osakkaina ja yhdellä osakkaalla (perustajalla) on osake-enemmistö.

Avainsanat: ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Osakassopimukset (engl.)