single.html

Software Support and Maintenance General Terms, toimittajan näkökulmasta – pitkä versio

Software Support Terms -sopimuspohja on tehty toimittajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa sopijapuolilla on erillinen voimassa oleva ohjelmistolisenssisopimus ja näillä toimittajan yleisillä tukiehdoilla sovitaan millä tavalla asiakas saa päivityksiä ja virheenkorjauksia hankkimaansa ohjelmistoon.

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Support-sopimukset