single.html

System Integrator Agreement, ohjelmistoyrityksen näkökulmasta

Sopimuspohja on tehty ensisijaisesti ohjelmistoyrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys ei itse hoida ohjelmistotuotteensa asiakasintegrointeja vaan käyttää niissä ulkopuolista systeemi-integraattoriyritystä (”SI”).

Avainsanat: , ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Konsulttisopimukset