single.html

Tavaramerkin käyttöoikeussopimus (kertamaksu)

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yrityksellä on kiinnostava tavaramerkki ja sopijakumppaniyritys haluaa hyödyntää sitä maksua vastaan. Käyttöoikeuskorvaus maksetaan kertamaksuna ja käyttöoikeus on pysyvä, jos käyttäjä noudattaa tämän sopimuksen ehtoja.

Avainsanat: ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Suomenkieliset sopimuspohjat, Lisenssiehdot