single.html

IPR-lausekkeen muutos alihankintasopimuksessa

Sopimuspohja on tehty tilanteeseen, jossa alihankkija on jo käynnistänyt asiakkaalle tehtävät ohjelmistotyöt ja alihankinnan IPR-ehdoista ei ole sovittu selkeästi.

Avainsanat: , , ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Suomenkieliset sopimuspohjat, ICT-sopimukset