single.html

Sovintosopimus ohjelmistotoimituksesta, lyhyt versio, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa IT-toimitus ei ole toteutunut kaikilta osin alun perin suunnitellulla tavalla, mutta sopijapuolet haluavat kuitenkin saattaa hankkeen päätökseen yhteisymmärryksessä ja laativat tässä toimituksen spesifikaatiot uudelleen.

Avainsanat: , ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset