single.html

Web Site Advertising Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa yritys Finco toimii ”Webhostina” ja mainostajayritys ”Advertiser” mainostaa tuotetta/palvelujaan webhostin www-sivulla mainoksella (tässä bannerimainos) ja maksaa webhostille korvauksen mainostilasta webhostin hinnaston mukaan.

Avainsanat: ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset