single.html

Web-Site Design Agreement, ostajan näkökulmasta

Sopimusmalli tehty ensisijaisesti web-site palvelua ostavan yrityksen näkökulmasta (Finnish company ”Finco”) erityisesti tilanteeseen, jossa web-siten luomisen lisäksi suunnittelijayritykseltä ostetaan myös web-siten ylläpitoa ja päivityspalvelua.

Avainsanat: , ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Hosting-, ISP- ja ASP-sopimukset